Facebook
top-uptime

Udviklingsprojekter

EUDP

EcoGrid 2.0

Uptime deltager i et af verdens største miljøvenlige smart-grid projekter, EcoGrid 2.0, og bidrager hermed til skabelsen af fremtidens elsystem. Den samlede projektsum er 98 mio. kr, som delvist finansieres af EUDP med 53 mio. kr.

EcoGrid 2.0

EUDP, der hører under Energistyrelsen, støtter ny energiteknologi og arbejder på at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050.

1. januar 2016 skød vi projektet i gang i samarbejde med Østkraft, DTU Elektro, IBM Danmark, Copenhagen Business School, Insero Software, Krukow, 2plus1, og ikke mindst de 2.000 elforbrugende bornholmske hustande, der indgår som testdeltagere.

Uptime står for ledelsen af Work Package 5 og udvikling af API, kommunikationsstandarder, brugerflader og software til facilitering af kommunikation mellem systemer, samt driften af selvsamme systemer. 

Uptime er tilknyttet projektet, der kører frem til sommeren 2019.

Læs mere om EcoGrid 2.0

www.dr.dk/nyheder/regionale/bornholm/stort-el-projekt-fortsaetter
ecogridbornholm.dk/nyheder/ecogrid-20/ 
www.energy-supply.dk/article/view/222742/53_millioner_sikrer_ecogrid_version_20#.VhZktenqo49

 

 GEA

GEA CowView

Projektet handler i korte træk om at overvåge hver enkelt ko i større malkekvægsbestande. Formålet er skånsom effektivisering af mælkeproduktion og en mærkbar tidsbesparelse for landmanden i hverdagen.

Systemet monitorerer køerne og genererer data i realtid, som sendes direkte til landmandens computer og mobile platform. Landmanden kan altså se på sin skærm, hvor meget hver enkelt malkeko bevæger sig og hvor den helt aktuelt befinder sig i stalden. Her og nu.

Alle data bliver opsamlet, analyseret og tolket, Herfra får landmanden en meget præcis adfærdsanalyse af den enkelte ko, som bl.a. afslører, hvornår den er i brunst og hvornår den rettidigt skal insemineres. Udover adfærdsanalyse, har landmanden et brugbart og effektivt overblik over køernes alder, daglige mælkeydelse, antal inseminationer, drægtighed, kælvninger, laktionscyklus, eventuelle sygdomme og tidligere dyrlægebehandlinger. Alt dette gennem hele malkekoens levetid.

Før CowView brugte landmændene langt flere timer om dagen på at finde de enkelte køer i de store staldanlæg. Udover produktionseffektivisering, betyder tidsbesparelsen øget dyrevelfærd for køerne. Med implementering af CowView, opdager landmanden bl.a. hurtigere sygdom og dårlig trivsel hos den enkelte ko, end det tidligere var muligt.

I Danmark er malkekvægsbestandene ikke så store set i et internationalt perspektiv, men i Tyskland er det almindeligt med 3.000 køer og i USA tæller de rask væk 10.000. Uptime har udviklet system, database, visualisering og dataintegration til CowView siden 2008 for den tyske koncerndivision GEA Farm Technologies, og er fortsat tilknyttet projektet. 

 

DTU

DTU – Danmarks Tekniske Universitet

Uptime er underleverandør af software til DTUs udvikling- og forskningsprojekter. Vi er frontløbere for udvikling af DTUs nye dataindsamlingsplatform: DTU Open Data Hub (ODH). Projektet omhandler i korte træk udvikling og implementering af en skalerbar data-warehouse platform for DTU med henblik på central opsamling og distribution af data i forskningsprojekter.

Formålet er, at DTUs forskere som udgangspunkt nemt kan opsamle data. Private og virksomheder vil også få adgang til både at gemme og indhente data, som herefter giver muligheden for at dele time series og eventdata på tværs af brugerne. Det vil bl.a. lette fremtidige forskningsprojekter, da man får muligheden for at indhente og analysere data på tværs af projekterne. Det bl.a. her, at Energy Lab Nordhavn kommer ind i billedet. 

Visualisering / EnergyLab Nordhavn

EnergyLab Nordhavn

DTU skriver: 'Med en stor bevilling fra EUDP bliver Københavns Nordhavn vært for et storbylaboratorium, som skal demonstrere fremtidens energiløsninger inden for el, varme og transport. Se kilde. Uptime udvikler system og software til visualisering af energiflow og forbrug i Nordhavnens bolig- og bebyggelsesområde – både samlet og individuelt. 

Projektets overordnede formål er at udvikle intelligente energiløsninger – herunder fleksibilitet og optimering overfor energimarkedet og energikilder, samt lagring af energi og koordinering af drift. 

DTU samarbejder med Københavns Kommune, HOFOR, DONG Energy, By og Havn, ABB, Balslev, CleanCharge, METRO THERM, Glen Dimplex og PowerLab-faciliteterne om projektet. Uptime har været tilknyttet siden 2014 og fortsætter.  

EV-logger til elbiler / GAP

Uptime deltager i et udviklingsprojekt omkring loggere til elbiler for DTU. Uptime har udviklet den centrale administrations- og dataopsamlingsplatform, hvortil loggerne kommunikerer. Formålet med loggerne er at indsamle vigtige brugsdata til måling og analyse af elbilernes overordnede effekt og holdbarhed. 

Desuden bruges loggeren til at analysere energi-udnyttelsesgrad og kortlægning af kørselsmønstre mhp. kørselsoptimering. Dette versus biler, der kører på konventionelt brændstof.

De indsamlede data giver bl.a. overblik over, hvilken kørselsadfærd, der er mest energivenlig og som bedst kan betale sig. Og hvor længe batteriet lever i forhold til fabrikantens løfte. 

Alt dette er yderst interessante data for eksempelvis kommunernes hjemmepleje, der får mulighed for at omlægge ruter med miljøhensyn og økonomiske besparelser for øje, hvis de vælger el-bilen til. DTU samarbejder med Energistyrelsen og København Kommune om projektet. Uptime har været tilknyttet siden 2015 og fortsætter. 

 

DTU

Synsfeltskanning med Vision Field Care

skanning af synsfeltUptime har udviklet system og software til optikere, der via synsfeltskanning afslører eventuelle sygdomme primært hos personer over 40 år.

En synsfeltundersøgelse kan give vigtige og tidlige oplysninger om sygdomme og sygdomssymptomer i øjet.

Vi taler om diagnostisering af bl.a. glaubcom, nethindeløsning, blødninger, blodprop, betændelse, svulst, sygedomme i synsnerve, synsbane og synshjerne.

Mange af disse sygdomme giver kun meget svage symptomer i de tidlige faser. Med en undersøgelse af synsfeltet kan optikeren bidrage med at stille en hurtig diagnose og iværksætte rettidig behandling. Uptime har været tilknyttet projektet siden 2014 og er fortsat med.
  

Ønsker du tilbud eller en snak?

Vi ringer dig gerne op, hvis du vil vide mere om vores ydelser og produkter.

Ja tak,  jeg vil gerne kontaktes 

 

Kontakt osUptime

Website © UptimeFjernsupport Åbn fjernsupport