Facebook
top-uptime

Konkurrencebetingelser

Konkurrencerne på Facebook er hverken sponseret, støttet, administreret eller på anden vis forbundet med Facebook. 

Ved spørgsmål om konkurrencen rettes henvendelse i en mail på post@uptime.dk.

Deltagelse

Du deltager i konkurrencen ved at følge instruktionerne, som gives på Uptimes Facebook-opslag, der linker til nærværende konkurrencebetingelser.

Det er, medmindre andet fremgår, kun tilladt at deltage én gang pr. deltager. Deltagelse modtaget efter sidste frist vil ikke blive medtaget i vurderingen/lodtrækningen.

Man skal være fyldt 18 år for at deltage i konkurrencer afholdt af Uptime. Hvis der i tilfælde skulle gælde andre regler, vil dette blive oplyst i den enkelte konkurrencebeskrivelse. Hvis ikke der er gældende undtagelser, forbeholder Uptime sig retten til at kontrollere alderen på vindere og frasortere deltagere under 18 år.

Sluttidspunktet for konkurrencerne oplyses i de enkelte konkurrenceopslag.

Ansatte hos Uptime samt deres husstande må ikke deltage i konkurrencerne.

Præmier 

Præmier kan ikke ombyttes til andre produkter eller omsættes til kontanter.

Vindere af konkurrencen

Vinderen af konkurrencen trækkes ved tilfældig lodtrækning.

Konkurrencevindere kontaktes som udgangspunkt direkte. Uptime forbeholder sig retten til at offentliggøre navnet på såvel uptime.dk som sociale medier, som Facebook anvender. Vinderen skal henvende sig til Uptime inden for en måned, medmindre andet er anført. Hvis vi ikke kan få fat i vinderen, forbeholder vi os retten til at udtrække en ny vinder.  

 

Website © UptimeFjernsupport Åbn fjernsupport