Facebook
top-uptime

Internet of Things (IoT)

 
Allerede for et par årtier siden begyndte fremsynede it-eksperter at tale om IoT - Internet of Things. Visionerne var mange fra intelligente køleskabe, der selv fortalte ejeren, hvad der skulle købes ind, til produktionsmaskiner, der var i direkte kontakt med andre systemer, og selv sørgede for, at logistikken var i orden.

I dag er Internet of Things virkelighed, og vi får stadig nye ideer til, hvad IoT skal hjælpe os med.

Man kan lidt banalt sige, at Internet of Things tidligere var det intelligente køleskab, der fortalte ejeren, hvad der manglede. I dag har IoT udviklet sig til det intelligente køleskab, der selv bestiller de manglende varer, som bliver leveret direkte til hjemmet – måske af en drone, og varerne er pakket på det selvstyrende lager.

Internet of Things er flyttet ind i alle typer af devices og kan i princippet aflaste mennesket i et hav af funktioner, som vi ikke kunne forestille os tidligere.

Når vi i dag, som noget naturligt, taler om biler med assisterende fartpiloter og snart om selvkørende biler, når vi instrueres i monitorering af pacemakere via internettet, og får fjernaflæste el- og vandmålere i vores hjem, giver det helt nye muligheder for optimering af forbrug og afregning – ja, så skyldes det Internet of Things.

Innovation og optimering af alle forretningsgange

Internet of Things skaber et helt nyt grundlag for forretning i alle typer af virksomheder. Indtil i dag har vi i høj grad betragtet internettet som en kanal til formidling af viden mellem mennesker og håndtering af data til gavn for mennesker. Internet of Things er i langt højere grad baseret på, at systemer indbyrdes taler sammen og udfører arbejdsgange, som før foregik med menneskelig involvering.

Internet of Things bliver dermed i høj grad en måde at optimere forretningen på og skabe innovation.

Internet of Things er en velkendt teknologi. Det nye er, at målinger, levering af data m.v. sker i realtid og kontinuerligt imellem systemer. Der er altså helt nye styrings- og optimeringsmuligheder integreret i IoT. Man vil eksempelvis som el-leverandør kunne styre sine leverancer langt mere nøjagtigt i forhold til kundernes forbrugsmønstre, og man kan reagere med det samme, hvis der kommer udsving, der kræver handling. Ting, som tidligere krævede opsamling af data over tid og en efterfølgende analyse kan med Internet of Things ske her og nu til gavn for såvel kunder og virksomheden selv.

Ofte bliver Internet of Things beskrevet som en science-fiction-fremtidsvision, hvor mennesket risikerer at blive sat ud af spillet. Men sandheden er, at fænomenet finder vej til hverdagssituationer og arbejdsgange, og at disse integreres, så vi får skabt helt unikke muligheder for udvikling og innovation.

Sensorer & IoT

I vores løbende stræben efter indsigt og værdi i data og især samkøringen af disse, har vi gennem årene opbygget en kompetence inden for sensor-teknologier og de tilhørende forskellige data-transport teknologier. Vi har tidligt indset at flere sensorer ofte kan give et bedre resultat end enkelt-løsninger som prøver at favne alting. Ved samkøringen af data fra flere forskellige sensorer kan man opnå bedre indsigt da mønstre i adfærd og andre tendenser ofte viser udslag meget forskelligt afhængig af sensor, hvilket både i multivariat statistik og machine-learning giver større model-sikkerhed. Vi har gennem årene arbejdet med meget præcise positioneringssystemer, bevægelsessystemer, samt passiv indsamling af radiokommunikation fra forbipasserende WiFi og Bluetooth enheder, til blandt andet sandsynlighedsberegning af tilstedeværelse og bevægelsesadfærd.

 • Aktivitets sensorer og adfærd (IMU, accelerometer).
 • RTLS (Real-time locating system) UWB, m.fl.
 • LoRa Netværk
 • RF-Kommunikation (ZigBee, Z-wave, BTLE, LoRa, Sigfox)
 • Presence detection/tracking.
 • Bevægelses-sensorer (PIR, Doppler, LIDAR).
 • Miljø-sensorer (Temperatur, Luftfugtighed, Luftpartikler, CO2, Støj, Lys, m.fl.)
 • SDR (Software Defined Radio) baseret tracking & monitorering (WiFi, Bluetooth, AIS, m.fl.)

Konceptudvikling

Har I brug for at teste og foranalysere om en idé til et nyt produkt holder, eller om det overhovedet kan realiseres med eksisterende teknologi? Her kan vi hjælpe med at få afdækket problemer og faldgruber inden I går i gang med produktmodningen.

Internet of ThingsDigital formidling

Har I brug for at kunne holde ansatte, kunder eller den generelle befolkning informeret om begivenheder eller andre informationer på en hurtig og fleksibel måde, kan vi hjælpe med at udvikle og implementere nogle af markedets bedste løsninger til yderst fornuftige priser. Vi leverer digitale skilte, opslagstavler og interaktive præsentationer til anvendelse i mange forskellige brugssituationer. 

Datalogger

Har I eksisterende, eller brug for nye, logningsfaciliteter til at overvåge forskellige datapunkter, som eksempelvis temperaturer, lufttryk, GPS-positioner, bevægelse og inerti? Her kan vi hjælpe med at udvikle platforme, der samtidig samler alt i ét centralt overvågningssystem. 

GIS/GeoData

Ofte er data forankret i geografiske relationer hvor man enten ønsker at visualisere eller danne bindinger mellem adresser og geografiske områder. Disse data anvendes også til logistik og planlægning af alt fra køreplaner til byplanlægning. Vi har erfaring med både GIS baseret ruteplanlægning, kort og datasamkøring samt relationer i kort og satellit-data over tid, gennem computer vision algoritmer. Alle vores metoder er typisk baseret på OSM (OpenStreetMap) teknologier, der gennem mange år har skabt nogle af de mest innovative komponenter til løsning af meget alsidige problemstillinger.

 • OSM stack
 • Kortløsninger
 • GIS og GeoSpatial data-relationer
   

Ønsker du tilbud eller en snak?

Vi ringer dig gerne op, hvis du vil vide mere om vores ydelser og produkter.

Ja tak,  jeg vil gerne kontaktes 

 

Website © UptimeFjernsupport Åbn fjernsupport