Case | EcoGrid 2.0

Miljøvenligt smart grid og fremtidens fleksible elforbrug

Baggrund

Uptime deltager i årene 2016-19 i et af verdens største miljøvenlige smart-grid projekter, EcoGrid 2.0, og medvirker således til at forme og skabe fremtidens elsystem. 

EcoGrid 2.0-projektet kører i tre fyringssæsoner, hvori de deltagende husstande testes. Her vælger boligejerne, der alle er geografisk afgrænset på Bornholm, mellem tre forskellige produktpakker, som afspejler hvordan de ønsker at sammensætte deres elregning gennem de tre varmesæsoner. 

Det afgørende kan være mængden af vedvarende energi eller den variable pris på strøm. Deltagerne kan hermed aktivt bidrage til at reducere CO2-udledningen, når aggregatorerne styrer elforbruget helt efter husstandens eget ønske – endda uden at skulle ændre vaner i dagligdagen.

Målsætning

EcoGrid 2.0 – et af verdens største smart grid demonstrationsprojekter

Projektet skal undersøge og demonstrere mulighederne for at skabe fleksibilitet via styring af de enkelte husstandes elforbrug. EUDP, der hører under Energistyrelsen, støtter ny energiteknologi og arbejder på at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050.

Den samlede projektsum til EcoGrid 2.0 lyder på 98 mio. kr, som delvist blev finansieret af EUDP med 53 mio. kr.

Deltagelse

Uptimes bidrag til EcoGrid 2.0

1. januar 2016 skyder vi projektet i gang i samarbejde med Østkraft, DTU Elektro, IBM Danmark, Copenhagen Business School, Insero Software, Krukow, 2plus1, og ikke mindst de 2.000 elforbrugende bornholmske hustande, der indgår som testdeltagere.

Uptime står for ledelsen af Work Package 5 og udvikling af API, kommunikationsstandarder, brugerflader og software til facilitering af kommunikation mellem systemer, samt driften af selvsamme systemer.

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes