Analyse og visualisering af data

Visuel præsentation af analyserede data

Her kan du få indblik i nogle af de udviklingsområder, som vi leverer software og systemer til, når virksomheder har særlige behov for håndtering og analyse af både mindre, men også særligt store og komplekse datamængder med muligheder for visuel præsentation. 

De fleste systemer implementeret i organisationer er typisk indkøbt enten som enkeltstående løsninger til specifikke formål eller som tilkøbs komponenter. En stor del af de løsninger vi har implementeret har enten tjent som formål at integrere op imod eksisterende løsninger, eller at overføre og integrere data fra eksisterende systemer til centraliseret begivenheds systemer.

Infrastruktur og streaming af data

De mange forskellige systemer vi har arbejdet med og integreret, dækker over flere forskellige snitflader og protokoller, hvilket løbende har og stadig udvider vores kompetenceområder, for hver integrationsløsning.

Data-streaming er typisk enten et naturligt fundament eller en naturlig udvidelse til andre systemer, for at kunne levere data i realtid, til videre anvendelse i BI-løsninger, analyse-platforme og dashboards, har vi opbygget et solidt kendskab til både store og mindre løsningsmodeller inden for denne teknologi.

 • Apache kafka, MQTT,CoAP, AMQP, Websocket, Node m.v.
 • Data interfaces (Webservice API, KNX, SCADA, OPC, …)
 • Database interfaces (MSSQL, MySQL, PostgreSQL, Percona, Maria, MongoDB …)

Udviklingsområder

Data visualisering og dashboards

Visualisering er en af de stærkeste værktøjer når man vil giver brugerne den mest overskuelige og målrettede information og indsigt i data. Om det er KPI’ere, radar plots, heatmaps, tendens plots eller relationsnetværk, er disse allesammen visualiseringsmetoder som sætter data i dets rette kontekst.

Vi har udviklet flere løsninger til visualisering af de datasystemer som vi har implementeret. Grafer er dog ikke nok alene, da man ofte har et behov for et dashboard som giver brugerne et samlet overblik over flere nøgletal i forhold til hinanden. Til dette har vi udviklet et komplet system til både distribution og styring af dashboards til visning på alt fra tv-skærme, projektorer og flere-skærms løsninger.

I andre relationer har vi også bragt vores kompetencer i spil i forhold til at inspirere folk til at finde værdi i data, ved at udstille data af meget forskellig art, således at brugerne selv kan gå på opdagelse og kombinere datasæt med henblik på at få indsigt i nye områder der opstår som følge af samkøringen og sammenligningen af data. Dette som led i den kommunale digitaliseringsstrategi, hvor kommunernes data skal sætte i spil og gøres mere anvendelige.

Data search & analytics

Data er sjældent interessant uden at kunne give indsigt. Indsigt kan skabes på mange måde fra traditionelle statistiske modeller, multi-variante friheds-modeller, til deep-/machine-learning og neurale netværk. Alle disse metoder er værktøjer som enten kan anvendes til at skabe mere værdi ud af de data man indsamler, hvor baselines, prognoser og tendenser kan bliver værdifulde tilføjelser i organisationerne.

Alternativt kan de samme algoritmer og metoder bruges til at sikre at de selv samme data ikke kan anvendes til at identificere og aflede kritiske informationer om individer inden publicering og videredistribution.

Vi har løbende opbygget kompetencer inden for forskellige metoder og værktøjer, som hver har deres berettigelse afhængig af den samlede løsning hvori de indgår. Her i blandt adfærdsanalyser, forbrugsprognoser og planlægningsmodeller baseret på prognoser.

 • Apache Spark
 • Elasticsearch ELK stack.
 • Realtids dataanalyse.
 • Neural-netværk / genkendelse.
 • Deep-learning & Machine-learning algoritmer.
 • Statistical analysis.
 • Multi-variant statistics.
 • Data anonymisering & pseudonymisering.

Data lagring

Data kan lagres på mange forskellige måde, afhængig af hvordan de indsamles og efterfølgende anvendes. Forskellige formål vil naturligt også kræve forskellige teknologier til at løft opgaven, på en både effektiv og fremtidssikret måde. Derfor spænder vores kompetencer også bredt fra almindelige relationelle SQL databaser, Dokument-databaser, key-value og hele vejen til store distribuerede cluster-data løsninger.

Desuden bør man ikke glemme eksisterende mere flade og statiske data-arkiver som eksempelvis CSV, JSON og XML, der alle stadig har deres berettigelse i både nye og ældre systemer, hvor data enten sjældent ændres eller hvor ændringerne er fortløbende.

 • Apache Cassandra
 • MongoDB
 • Skalerbar, no-sql
Bobler

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker sparring og feed-back, har spørgsmål eller blot vil vide mere om det, vi kan tilbyde dig.

Christian Rasmussen

Christian Rasmussen

Chief Operating Officer (COO)
+45 63 60 20 03
christian@uptime.dk
Troels Brødsgaard Software developer

Troels Brødsgaard

Troels Brødsgaard

Software developer
+45 63 60 20 15
troels@uptime.dk
Lars Tanggaard Ohlsen Software developer

Lars Tanggaard Ohlsen

Lars Tanggaard Ohlsen

Software developer
+45 63 60 20 11
lars.ohlsen@uptime.dk
Almir Lauridsen Mehanovic

Almir Lauridsen

Almir Lauridsen Mehanovic

Software engineer
+45 63 60 20 22
almir@uptime.dk

Cases og løsninger

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes