Find osFind os på Google PlusFind os på LinkedIn
topfoto.jpg

Udviklingsprojekter

EcoGrid 2.0

Uptime-IT deltager i et af verdens største miljøvenlige smart-grid projekter, EcoGrid 2.0, og bidrager hermed til skabelsen af fremtidens elsystem. Den samlede projektsum er 98 mio. kr, som delvist finansieres af EUDP med 53 mio. kr.

EcoGrid 2.0

EUDP, der hører under Energistyrelsen, støtter ny energiteknologi og arbejder på at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050.

1. januar 2016 skød vi projektet i gang i samarbejde med Østkraft, DTU Elektro, IBM Danmark, Copenhagen Business School, Insero Software, Krukow, 2plus1, og ikke mindst de 2.000 elforbrugende bornholmske hustande, der indgår som testdeltagere.

Uptime-IT står for ledelsen af Work Package 5 og udvikling af API, kommunikationsstandarder, brugerflader og software til facilitering af kommunikation mellem systemer, samt driften af selvsamme systemer. 

Uptime er tilknyttet projektet, der kører frem til sommeren 2019.

Læs mere om EcoGrid 2.0 på
www.dr.dk/nyheder/regionale/bornholm/stort-el-projekt-fortsaetter

ecogridbornholm.dk/nyheder/ecogrid-20/

www.energy-supply.dk/article/view/222742/53_millioner_sikrer_ecogrid_version_20#.VhZktenqo49

 

EUDP

 

GEA CowView

Projektet handler i korte træk om at overvåge hver enkelt ko i større malkekvægsbestande. Formålet er skånsom effektivisering af mælkeproduktion og en mærkbar tidsbesparelse for landmanden i hverdagen.

 

Systemet monitorerer køerne og genererer data i realtid, som sendes direkte til landmandens computer og mobile platform. Landmanden kan altså se på sin skærm, hvor meget hver enkelt malkeko bevæger sig og hvor den helt aktuelt befinder sig i stalden. Her og nu.

 

Alle data bliver opsamlet, analyseret og tolket, Herfra får landmanden en meget præcis adfærdsanalyse af den enkelte ko, som bl.a. afslører, hvornår den er i brunst og hvornår den rettidigt skal insemineres. Udover adfærdsanalyse, har landmanden et brugbart og effektivt overblik over køernes alder, daglige mælkeydelse, antal inseminationer, drægtighed, kælvninger, laktionscyklus, eventuelle sygdomme og tidligere dyrlægebehandlinger. Alt dette gennem hele malkekoens levetid.

 

Før CowView brugte landmændene langt flere timer om dagen på at finde de enkelte køer i de store staldanlæg. Udover produktionseffektivisering, betyder tidsbesparelsen øget dyrevelfærd for køerne. Med implementering af CowView, opdager landmanden bl.a. hurtigere sygdom og dårlig trivsel hos den enkelte ko, end det tidligere var muligt.

 

I Danmark er malkekvægsbestandene ikke så store set i et internationalt perspektiv, men i Tyskland er det almindeligt med 3.000 køer og i USA tæller de rask væk 10.000. Uptime har udviklet system, database, visualisering og dataintegration til CowView siden 2008 for den tyske koncerndivision GEA Farm Technologies, og er fortsat tilknyttet projektet.
 

GEA

 

 

DTU – Danmarks Tekniske Universitet

Uptime er underleverandør af software til DTUs udvikling- og forskningsprojekter. Vi er frontløbere for udvikling af DTUs nye dataindsamlingsplatform: DTU Open Data Hub (ODH). Projektet omhandler i korte træk udvikling og implementering af en skalerbar data-warehouse platform for DTU med henblik på central opsamling og distribution af data i forskningsprojekter.

 

Formålet er, at DTUs forskere som udgangspunkt nemt kan opsamle data. Private og virksomheder vil også få adgang til både at gemme og indhente data, som herefter giver muligheden for at dele time series og eventdata på tværs af brugerne. Det vil bl.a. lette fremtidige forskningsprojekter, da man får muligheden for at indhente og analysere data på tværs af projekterne. Det bl.a. her, at Energy Lab Nordhavn kommer ind i billedet.

 

Visualisering / EnergyLab Nordhavn

EnergyLab Nordhavn

DTU skriver: 'Med en stor bevilling fra EUDP bliver Københavns Nordhavn vært for et storbylaboratorium, som skal demonstrere fremtidens energiløsninger inden for el, varme og transport. Se kilde. Uptime udvikler system og software til visualisering af energiflow og forbrug i Nordhavnens bolig- og bebyggelsesområde – både samlet og individuelt. 

 

Projektets overordnede formål er at udvikle intelligente energiløsninger – herunder fleksibilitet og optimering overfor energimarkedet og energikilder, samt lagring af energi og koordinering af drift. 

 

DTU samarbejder med Københavns Kommune, HOFOR, DONG Energy, By og Havn, ABB, Balslev, CleanCharge, METRO THERM, Glen Dimplex og PowerLab-faciliteterne om projektet. Uptime har været tilknyttet siden 2014 og fortsætter.  

 
EV-logger til elbiler / GAP

Uptime deltager i et udviklingsprojekt omkring loggere til elbiler for DTU. Uptime har udviklet den centrale administrations- og dataopsamlingsplatform, hvortil loggerne kommunikerer. Formålet med loggerne er at indsamle vigtige brugsdata til måling og analyse af elbilernes overordnede effekt og holdbarhed.

 

Desuden bruges loggeren til at analysere energi-udnyttelsesgrad og kortlægning af kørselsmønstre mhp. kørselsoptimering. Dette versus biler, der kører på konventionelt brændstof.

 

De indsamlede data giver bl.a. overblik over, hvilken kørselsadfærd, der er mest energivenlig og som bedst kan betale sig. Og hvor længe batteriet lever i forhold til fabrikantens løfte. 

 

Alt dette er yderst interessante data for eksempelvis kommunernes hjemmepleje, der får mulighed for at omlægge ruter med miljøhensyn og økonomiske besparelser for øje, hvis de vælger el-bilen til. DTU samarbejder med Energistyrelsen og København Kommune om projektet. Uptime har været tilknyttet siden 2015 og fortsætter.

 

 

DTU

 

 

Vision Field Care

skanning af synsfeltUptime har udviklet system og software til optikere, der via synsfeltskanning afslører eventuelle sygdomme primært hos personer over 40 år.

 

En synsfeltundersøgelse kan give vigtige og tidlige oplysninger om sygdomme og sygdomssymptomer i øjet.

 

Vi taler om diagnostisering af bl.a. glaubcom, nethindeløsning, blødninger, blodprop, betændelse, svulst, sygedomme i synsnerve, synsbane og synshjerne.

 

Mange af disse sygdomme giver kun meget svage symptomer i de tidlige faser. Med en undersøgelse af synsfeltet kan optikeren bidrage med at stille en hurtig diagnose og iværksætte rettidig behandling. Uptime har været tilknyttet projektet siden 2014 og er fortsat med.

DTU

 

 

 

 

Ønsker du tilbud eller en snak?

Vi ringer dig gerne op, hvis du vil vide mere om vores ydelser og produkter.

Ja tak,  jeg vil gerne kontaktes 

 

Kontakt os

 

Website © UptimeFjernsupport Åbn fjernsupport

X

Email:

Liste over brugte cookies:
NavnTil
eucookieTil denne cookie bjælke
_gaGoogle analaytics
PHPSESSIDPHP session

1. Dette website anvender cookies
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

2. Sådan sletter eller blokerer du for cookies
http://minecookies.org/cookiehandtering

3. Formål med cookies på vores website:
• At gemme dine indstillinger.
• Trafikmåling og statistik.
• Målretning og frekvensstyring af annoncering.

4. Persondata
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

1. This website uses cookies
Cookies are small files stored in your browser. They are used for technical, functional and analytics purposes. Cookies do not contain virusses.

2. This is how you remove or block cookies (site is in Danish)
http://minecookies.org/cookiehandtering

3. The use of cookies on our website:
• To save your preferences.
• Traffic measurement and statistics.
• Målretning og frekvensstyring af annoncering.

4. Personal data
Personal data is never given to a third party, unless you give authority to do so, and we never gather personal data unless you having given us this data when registering, buying or taking part in a survey etc. According to the Personal Data Protection Act you are entitled to find out what personal data can be traced to you. Should it prove that the information or data stored about you is incorrect or misleading, you are entitled to have this information corrected, deleted or blocked. You can object at any time to information about you being processed. You can also retract your agreement at any time. You can complain about how your data is handled. Complaints are made to data protection authority, ref. the Personal Data Protection Act’s § 58, Para. 1.

Vi bruger cookies. Ved at bruge vores side accepterer du vores brug af cookies.

Accepter vores cookies Læs mere