Kom godt fra start

Hvordan sikrer du en god opstart af dit udviklingsprojekt?

Et rigtig godt resultat er som hovedregel et produkt af god planlægning og et glat projektforløb, der er kommet fornuftigt og velovervejet fra start. Er du i tvivl om, hvad du selv kan gøre og forberede dig på, når du skal have udviklet et system, en app eller et stykke software, har vi et par brugbare oplysninger, som hjælper både dig og os til en god projektopstart.

Vi rådgiver dig fra start til mål

Kend dine behov

Det er yderst vigtigt, at vi indkredser alle behov for funktionalitet, som det overhovedet er muligt. Helt fra start. Vi udarbejder kravsspecifikationenen i tæt samarbejde med dig, da kun du har størst indsigt i din virksomheds logistik og i dine kunders og ansattes behov. Hvad skal det kunne og hvorfor?

Notér derfor alle tænkelige brugsscenarier og situationer, som du mener er vigtige for at projektet i sidste ende bliver en succes. Fejltænkning koster tid og betyder ofte forsinkelser, som hverken du eller vi ønsker skal opstå.

Hvem og hvor mange er med i projektet?

Det er en rigtig god idé, at du gør dig klart, hvem der deltager i udviklingsprojektet fra jeres side. Det sikrer en god rollefordeling, og at kommunikationen mellem os og jer er flydende og konstruktiv. Hold derfor dén med de mange kokke in mente, når I sammensætter jeres team og udvælger leder og kontaktperson.

Husk også at være helt enige internt, hvis I undervejs i forløbet ønsker ændringer til slutproduktet. Vi anbefaler, at udvidelser og nye ønsker til jeres løsning er grundigt gennemtænkte og endeligt besluttet fra jeres side før vi lægger kursen om.

Vi har stor erfaring i opstartsfasens mange faldgruber. Vi tænker kausalt og fremtidsorienteret, og vi hjælper dig naturligivs med at få øje på mulige behov for funktioner, som du kan have overset.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker sparring og feed-back, har spørgsmål eller blot vil vide mere om det, vi kan tilbyde dig.

Mød dit team

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker sparring og feed-back, har spørgsmål eller blot vil vide mere om det, vi kan tilbyde dig.

Simon Roland Rasmussen

Software Developer

Lars Bohnzen Hansen

CEO / Direktør

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes